top of page
Background 2024.jpg

Privacybeleid

Feestcomiteit Bosmolens is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Hieronder vindt u onze privacyverklaring over hoe we omgaan met deze gegevens.

Voor vragen kan u terecht op het volgend adres: info@feestcomiteitbosmolens.com

 

TOEPASSING GDPR-WETGEVING

Met deze privacyverklaring willen wij u duidelijke informatie geven over welke persoonsgegevens verzameld worden, voor welke doeleinden ze gebruikt worden en hoe we met die persoonsgegevens omgaan. We vinden het immers belangrijk om uw privacy te respecteren en uw gegevens op een wettelijke manier te verwerken.

AAN WIE IS DEZE PRIVACYVERKLARING GERICHT?

Uw persoonsgegevens worden door Feestcomiteit Bosmolens VZW verwerkt ten behoeve van volgende doeleinden en rechtsgronden zoals hieronder beschreven. We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen, en nooit via derden.

 • U bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief:

  Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het versturen van de nieuwsbrief. Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief gebruiken wij enkel uw e-mailadres en geen andere persoonsgegevens.

 • U neemt deel aan een van onze evenementen:

  Feestcomiteit Bosmolens VZW organiseert jaarlijks de Bosmolensfeesten. Daarnaast kunnen er sporadisch andere activiteiten aangeboden gedurende het jaar. Voor de betalende evenementen kunt u online tickets aankopen. Bij aankoop moet u uw persoonsgegevens nalaten om het ticket te kunnen opsturen of om verdere informatie te versturen.

 • U bent vrijwillig medewerker bij Feestcomiteit Bosmolens VZW:

  Als vrijwilliger bij Feestcomiteit Bosmolen VZW worden uw persoonsgegevens verwerkt om u te registreren als medewerker van het evenement, met het oog op het versturen van de nodige informatie met betrekking tot werkschema’s. Uw persoonsgegevens worden ook gescreend door de politie om de veiligheid te garanderen. Dit laatste geldt altijd voor medewerkers groep veiligheid, en kan op vraag van de burgemeester of politie uitgebreid worden tot alle medewerker.

 • Fotografie:

  Er worden foto- en video-opnames gemaakt tijdens de Bosmolensfeesten. De kans bestaat dat u gefotografeerd of gefilmd wordt. Deze beelden kunnen gebruikt worden voor promotiedoeleinden (Facebook-sfeerfoto’s, marketing, persartikels, evenementverslaggeving). Indien u zich herkent op een foto of beeldfragment, en u wenst deze verwijderd te zien, neem dan contact op met info@feestcomiteitbosmolens.com

 

WAAR WORDEN UW GEGEVENS VERWERKT EN BEWAARD?

De gegevens die u aan ons geeft in het kader van de nieuwsbrieven worden bewaard op een beveiligde externe server via de welke wij de nieuwsbrieven versturen.  De gegevens die u beschikbaar stelt in het kader van online ticketverkoop blijven eigendom van het onlineticketforum waar Feestcomiteit Bosmolens VZW mee samenwerkt. De gegevens die u ons ter beschikking stelt als vrijwilliger worden bewaard in de D365 omgeving van Feestcomiteit Bosmolens VZW en zijn enkel toegankelijk voor het medewerkerssecretariaat. Voor alle specifieke vragen hier over is het contactadres info@feestcomiteitbosmolens.com 

De gegevens die u ons ter beschikking stelt als professionele relatie van Feestcomiteit Bosmolens VZW worden bewaard in de D365 omgeving van Feestcomiteit Bosmolens VZW. Feestcomiteit Bosmolens VZW zal uw persoonsgegevens nooit delen met of verkopen aan derden die deze gegevens (zouden kunnen) verwerken voor hun eigen commerciële doeleinden. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is de politie die in het kader van een onderzoek persoonsgegevens bij ons opvraagt. In dit geval dienen wij medewerking te verlenen.

 

BEWAARTERMIJN

Feestcomiteit Bosmolens VZW bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

 

UW RECHTEN

 • Toegang tot uw gegevens U hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

 • Verbetering van uw gegevens Wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn heeft u recht op verbetering en aanvulling

 • Verwijdering van uw gegevens U heeft recht op verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt.

 • Overdracht van uw gegevens U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan u of rechtstreeks aan een derde partij.

 • Beperking van gegevensverwerking Indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen. Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag.

bottom of page